Multi-Mix
Atmosferski regulator integrisanih sistema grejanja
Multi-Mix predstavlja univerzalni tehnološki najnapredniji atmosferski
regulator, koji obezbeđuje da korisnik kontroliše i nadgleda kompletnu
instalaciju grejanja kao i glavne ili dodatne izvore toplote (gasne, pelet
kotlove, toplotne pumpe, kamine, kotlove na čvrsto gorivo). Regulator
kontroliše dva mešna kruga zajedno sa krugovima CH i HW. Takođe se
može kontrolisati hidraulička skretnica, bafer, solar kao i dodatni izvor
toplotne kao na primer peći. Kao buduća mogućnost biće modul za
internet, koji će davati mogućnost kontrole Multi-Mix-a i preko interneta.
Napomena: CH – centralno grejanje; HW – topla voda

Karakteristike:
• Integrisano upravljanje sistemom grejanja
• Mnogobrojne mogućnosti i lako prilagođavanje sistemima
grejanja (mnogobrojne hidrauličke šeme)
• Intuitivan rad preko tač panela u boji
• Atmosferska regulacija preko krivi grejanja
• Prepoznavanje leto/zima
• Mogućnost kombinacije sa sobnim termostatima
• Mogućnost kontrole pumpi grejnih krugova i izvora toplote
• Laka regulacija trokrakih elektromotornih ventila
• Mogućnost rada sa hidrauličkim skretnicama ili baferima
• Zidna montaža