Predstavljanje iT500 internet termostata…
Kontrolišite Vaše grejanje i pripremu tople vode sa bilo
kog mesta putem Vašeg Smart telefona ili laptopa.

Pristup i kontrola Vašeg sistema grejanja i pripreme tople vode preko interneta
• Kompatibilan sa Vašim PC i smart telefonom
• Povežite Vaš PC i smart telefon na sistem, koristeći već postojeću internet
instalaciju
• unutrašnja instalacija je bežična (868 mhz), tako da je instalacija veoma laka
• sistem je siguran i energetski efikasan
• sistem je bežičan i samim time veoma lak sa instalaciju
• 3 različita sistema podešavanja

 

iT500 Internet termostat

Programski internet termostat sa opcijama za
pripremu tople vode i dve zone grejanja

KARAKTERISTIKE:

• Internet kontrola preko PC i Smart telefona
• Kontrola unutar samog objekta
• Prenosni termostat uz mogućnost montaže
na zid
• Kontrola osetljiva na dodir (touch screen)
• Frekvencija 868 MHz
• Grejanje/hlađenje Baterijsko napajanje (2 baterije)
• Mogućnost regulacije pripreme
tople vode
• Mogućnost upravljanja dve zone grejanja se
• postiže sa dodatnim iT300* senzorom
• (prodaje se odvojeno).