Naš tim

BEOGRAD

Goran Lazović

Prodaja / Tehnička podrška

E:goran@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 040

Nikola Ristić

Prodaja / Nabavka

E:nikola@gaslider.rs

P:+381 64 65 77 051

Žarko Popović

Logistika / Tehnička podrška

E:zarko@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 043

Predrag Spasić

Tehnička podrška / Servis

E:predrag@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 044

Nenad Spasić

Tehnička podrška / Servis

E:nenad.spasic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 413

NOVI SAD

Igor Delkić

Tehnička podrška / Prodaja

E:igor.delkic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 511

Milan Jelisavčić

Prodaja / Tehnička podrška

E:milan@gaslider.rs

P:+381 64 65 77 045

Bojan Ivić

Prodaja / Tehnička podrška

E:bojan.ivic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 414

Goran Bilić

Prodaja / Tehnička podrška

E:goran.bilic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 046

NIŠ

Milan Kostić

Prodaja / Tehnička podrška

E:milan.kostic@gaslider.rs

P: +381 64 65 77 412

Marko Stojanović

Prodaja / Tehnička podrška

E:marko.stojanovic@gaslider.rs

P:+381 64 65 77 513