54. Međunarodni kongres i izložba o KGH

 

 

 

  Poštovani i dragi partneri pozivamo Vas da nas posetite na pedeset trećem Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH, koji se održava od 6. decembra do 8. decembra 2023. godine na Beogradskom sajmu.

 

 

 Teme kongresa i izložbe su metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri namenjeni integralnom projektovanju, gradnji, tehničkom pregledu, ispitivanju, monitoringu i pametnom korišćenju energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temelјno obnovlјivim izvorima energije integrisanom energetskom rehabilitacijom obnovlјenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilјu postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanja i prilagodlјivosti urbanih sistema klimatskim promenama i otpornosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija.