PROTHERM KONVENCIONALNI UREĐAJI

Trajanje super cena :01.02.2021.-30.06.2021.

Osnovne karakteristike kotla:

  • Promena režima rada “eco/comfor” jednim pritiskom taster
  • Širok opseg modulacije plamen
  • Automatsko podešavanje izlazne snage kotl
  • Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamen
  • Sistem dijagnostike kvara na uređaj
  • Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja
  • Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa

Cena:

  • Lynx 24: 50.850 din + PDV
  • Lynx 28: 63.440 din + PDV

PROTHERM KONVENCIONALNI UREĐAJI NA AKCIJI