PRODUŽENA GARANCIJA NA KONDENZACIONE GASNE KOTLOVE

Preduslovi za ostvarivanje Vaillant Programa produžene garancije:

  • Kupovina uređaja iz Vaillantovog kondenzacionog programa: ecoTEC /5 (snage do 46 kW), ecoVIT (snage do 47 kW), ecoCOMPACT ili auroCOMPACT
  • Kupljeni uređaj nije stariji od šest meseci (od datuma kupovine uređaja)
  • Uređaj je pustio u rad ovlašćeni Vaillantov servis
  • Uređaj je obavezno servisiran kod ovlašćenog Vaillant servisera nakon 2 i 4 godine od dana kupovine uređaja (rok izvršenja servisa iznosi 2 meseca od dana isteka 25 meseci i 4-te godine) sve u skladu sa Opštim uslovima Vaillant Programa produžene garancije.

Šta je potrebno pripremiti?

  • Lične podatke ( ime, prezime, adresa, PIB)
  • Overeni garantni list od ovlašćenog Vaillantovog servis
  • Fiskalni račun

Za više informacija i kako aktivirati produženu garanciju kliknuti OVDE