PROTHERM KONVENCIONALNI UREĐAJI

Trajanje suepr cena :16.9.2020.-31.1.2021.

Osnovne karakteristike kotla:

  • Promena režima rada “eco/comfor” jednim pritiskom taster
  • Širok opseg modulacije plamen
  • Automatsko podešavanje izlazne snage kotl
  • Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamen
  • Sistem dijagnostike kvara na uređaj
  • Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja
  • Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa

Cena:

  • Lynx 24: 49.850 din + PDV
  • Lynx 28: 69.100 din + PDV

PROTHERM KONVENCIONALNI UREĐAJI NA AKCIJI