Monoblok inverterska toplotna pumpa vazduh-voda

Monoblok inverterska toplotna pumpa vazduh-voda

aroTHERM VWL 55/2 – 155/2 A

– Grejanje, hlađenje i priprema PTV
– Koeficjent energetske efikasnosti COP do 4,5
– Inverterska kompresorska tehnologija
– Integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
– Veliki izbor hidrauličkog pribora

Opis proizvoda

Inverterska toplotna pumpa aroTHERM namenjena je za grejanje i hlađenje unutrašnjih prostora i pripremu potrošne tople vode. U kombinaciji sa odgovarajućim solarnim rezervoarom, moguće je toplotnu pumpu uključiti u sistem sa solarnom opremom za pripremu PTV. „Srce“ aroTHERM toplotne pumpe je rotacioni klipni kompresor sa inverterskom tehnologijom, koji omogućava duže radne cikluse, osigurava konstantnu temperaturu i prilagođava se trenutnim toplotnim gubicima objekta.

Cena stvarno utrošenog goriva nije jedini faktor koji utiče na tekuće troškove (troškove pogona) sistema grejanja. Električna energija koju sistem koristi, takođe predstavlja deo troška računa za struju. U pogledu različitih komponenata od kojih se sistem sastoji, pumpa troši daleko najviše struje. Zbog toga smo razvili visokoefikasnu pumpu (A klasa energetske efikasnosti). Pumpa se kontinuirano prilagođava potrebama sistema grejanja, čime smanjuje potrošnju električne energije sistema grejanja za čak 70%. Nižim tekućim troškovima postiže se ušteda novca, dok istovremeno poboljšana energetska efikasnost pomaže u očuvanju životne sredine.

PDF – Prospekt Vaillant toplotne pumpe aroTHERM