RT510

RT510

Digitalni programski sobni termostat

RT510 predstavlja žičani digitalni programski sobni termostat koji služi za vremensku kontrolu sobne temperature.

Opis proizvoda

– Pozadinsko osvetljenje displeja
– Preciznost merenja (histereza) +/-0.5°C ili +/-0.25°C
– Prikaz temperature na displeju od 0.5°C ili 0.1°C
– Korekcija prikazane temperature +/-3°C
– Funkcija zaštite od smrzavanja (uz regulaciju temperature od 5°C do 17°C)
– Vremensko programiranje 5+2 dana ili 24h program (6 vremenska perioda/dan)
– Privremena promena temperature (koja ostaje aktivna do sledećeg programa)
– Automatski ili ručni rad prebacivanjem dugmeta na bazi
– Režim godišnjeg odmora
– Sleep režim (suspenduje sve funkcije termostata)
– 5 (pet) godina garancije