RT310i

RT310i

Digitalni internet termostat

Kontrolišite Vaše grejanje sa bilo kog mesta putem RT310i aplikacije (dostupne za iOS i Android operative sisteme).

Opis proizvoda

– Pristup i kontrola Vašeg sistema grejanja putem interneta.
– Bežična komunikacija.
– Geo lokacija (mogućnost aktiviranja sistema grejanja na osnovu podešene udaljenosti od objekta).
– Pozadinsko osvetljenje displeja.
– Preciznost merenja (histereza) 0.25°C ili 0.5°C
– Prikaz temperature na displeju od 0.1°C ili 0.5°C
– Korekcija prikazane temperature +/-3°C
– Funkcija zaštite od smrzavanja (uz regulaciju temperature od 5°C do 9°C)
– Režim godišnjeg odmora
– Sleep režim (suspenduje sve funkcije termostata)
– Automatsko uparivanje
– Funkcija testiranja bežičnog (RF) signala
– 5 (pet) godina garancije