BIO-PEK Centrometal

Peć na čvrsto gorivo sa rernom za CG snage 17-29 kW

Čelični toplovodni kotlovi BIO-PEK su predviđeni za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su za centralno grijanje objekata i pripremi hrane kuvanjem i pečenjem.
Izrađuju se u izvedb bez pumpe, nazivnog toplotnog učinka 17, 23 i 29 kW.
Prostoriju u kojoj su ugrađeni greju i preko gorejne grejne ploče.
Moguć je odabir između kotlova sa levim ili desnim priključkom na dimnjak.
Sam naziv “etažni” ne isključuje njihovo korišćenje za zagrevanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu sa njihovim nazivnim učinom. Mogu se građivati u zatvorene i otvorene sisteme centralnog grejanja.
Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji ali i u nekom drugom delu kuće ili stana, gde postoji priključak na dimnjak.
Izrađeni su u skladu sa standardima EN 12815 i ISO 9001/2008.

Čelični toplovodni kotlovi BIO-PEK su predviđeni za loženje čvrstim gorivom, a namenjeni su za centralno grijanje objekata i pripremi hrane kuvanjem i pečenjem. Izrađuju se u izvedb bez pumpe, nazivnog toplotnog učinka 17, 23 i 29 kW.