Zbog pandemije virusa COVID -19 za vreme vanredne situacije najbolje je kontaktirati nas na mobilne telefone 

KONTAKTI

Gas Lider d.o.o.

Email: office@gaslider.rs

Tel: +381 11 8053-370

Tel: +381 11 8055-803

Fax: +381 11 8053-370

Adresa: Beogradska 132b

11224 Vrcin – Beograd

 

 

 

Poslovnica Novi Sad

Gas Lider Sever d.o.o.

Adresa: Omladinskih radnih akcija 31

21000 Novi Sad

Email: officens@gaslider.rs

Tel: +381 21 6419-139

Tel/Fax: +381 21 6419-138