Vaillant

Vaillant je je jedan od vodećih evropskih proizvođača opreme za grejanje, hlađenje i klimatizaciju. Vaillant nudi korisnicima širom sveta energetski efikasne i ekološki prihvatljive sisteme za grejanje, hlađenje i ventilaciju koji pretežno koriste obnovljive izvore energije. Proizvodni program obuhvata solarne sisteme, toplotne pumpe, ventilacione sisteme (rekuperatore vazduha) za nisko-energetske objekte, visokoefikasne kondenzacione gasne kotlove za grejanje, električne kotlove za grejanje i potrošnu toplu vodu, klima-uređaje, pločaste radijatore, kao i kompletan program regulacije.

Vaillant d.o.o. Srbija je 100% u vlasništvu Vaillant Group, sa sedištem u Remscheidu, SR Nemačka. Vaillant Group je osnovan 1874. godine kao instalaterska radnja i ostao je do danas 100% u vlasništvu porodice Vaillant.

Firma Vaillant je prisutna na tržištu Srbije više od 18 godina. Vaillant Predstavništvo je osnovano 2005. godine u Beogradu, a od 2007. godine, Vaillant u Srbiji posluje kao firma Vaillant d.o.o.

Rehau

Još od osnivanja firme, REHAU nastoji da kroz individualne recepture plastičnih masa ovlada novim područjima primene. Polazna osnova: uobičajene materijala zameniti efikasnijim polimernim materijalima i kreativnim sistemskim rešenjima kupcima ponuditi dodatnu korist.

Na više od 170 lokacija, preko 19.000 zaposlenih u 54 zemlje doprinosi rastu i razvoju naše kompanije. REHAU je aktivan na pet kontinenata i kontinuirano širi svoju mrežu kako bi kao partner bio na licu mesta. Porodična kompanija želi i u budućnosti da ostane nezavisna, i orijentisana je ka srednje- i dugoročnim ciljevima , te joj nije primarno ostvarivanje brzog profita. Aktivnosti se zbog toga već danas orijentišu na temama od značaja za budućnost, kao što je energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, upravljanje vodama, „Mobility & Future Living“.