Peć na čvrsto gorivo za centralno grejanje BIO-PEK B PDF Štampa El. pošta

Čelični toplovodni kotlovi BIO-PEK B su predviđeni za loženje krutim gorivom, a namenjeni centralnom grejanju objekata te pripremi hrane kuvanjem i pečenjem. Izrađuju se u dve varijante ( sa i bez pumpe ). Prostoriju u koju su ugrađeni greju i kroz gornju grejnu ploču. Moguć je odabir između kotlova sa levim ili desnim priključkom na dimnjak. Sam naziv "etažni" ne isključuje njihovo korišćenje za zagrevanje i više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu sa njihovim nazivnim učinkom. Uklapaju se u standardne dimenzije kuhinjskih elemenata što njihovu ugradnju u kuhinji čini prihvatljivom ali i u nekom drugom delu kuće ili stana, gde postoji priključak na dimnjak.

bio-pek-bbio-pek-b-presjek

BIO-PEK B u nekoliko reči:

 • Toplovodni kotlovi za centralno grejanje, kuvanje pečenje, predviđeni za loženje čvrstim gorivom.
 • Deo toplote predaju okolnom prostoru kroz gornju grejnu ploču.
 • Odgovarajuće dimenzionisano ložište i više prolaza za izmenjenu toplotu osigurava visok stepen iskorišćenja kotla te omogućava kuvanje hrane na gornjoj grejnoj ploči.
 • Mogućnost promene položaja rešetke ložišta pomoću ugrađenog mehanizma omogućuje kuvanje i pečenje tokom cele godine.
 • Fabrički je ugrađen termički izmenjivač i priključak za termički ventil što omogućava ugradnju kotlova i u zatvorene sastave grejanja.
 • Velika vrata i ložište kotla omogućavaju loženje krupnim krutim gorivom te jednostavno čišćenje i održavanje.
 • Kotlove je moguće priključiti na dimnjak sa zadnje, bočne ili gornje desne ili gornje leve strane kotla, zavisno od varijante kotla.
 • Štedljivi su i ekološki prihvatljivi.

Modeli BIO-PEK B kotlova:

 • Kotao BUO-PEK B 17 ( toplotni učinak 18 kW )
 • Kotao BUO-PEK B 23 ( toplotni učinak 24 kW )
 • Kotao BUO-PEK B 29 ( toplotni učinak 30 kW )

Kotlovi BIO-CET B izrađuju se u dve varijante:

 • BIO-CET B - D kotao izradjen u desnoj varijanti.
 • BIO-CET B - L kotao izradjen u levoj varijanti.
   BIO-CET-PEK-prospekt.pdf

 BIO_PEK_17_23_29_Tehnicko_upustvo.pdf

bio-pek-tablice
 
Baner
RocketTheme Joomla Templates